Wanneer dekt een verzekering waterschade?

Waterschade
News

Schade door vuur en water zijn de twee grootste vrezen van een huiseigenaar. De vernietigende schade die een woningbrand aan kan richten is algemeen bekend. Niet iedereen beseft zich echter ook dat waterschade uw huis en eigendommen onherstelbaar kan beschadigen. Indien in huis een lekkage ontstaat dan kan het repareren van de schade, die hiermee gepaard gaat, zeer hoge kosten met zich meebrengen. Als u slim bent als huiseigenaar dan verzekert u uzelf tegen dit soort onfortuinlijke voorvallen. U moet dan nog wel weten wanneer een verzekering waterschade dekt.

Waterlekkage niet door eigen schuld

Waterschade veroorzaakt door een lekkage wordt normaal gesproken gewoon door de verzekering gedekt. Mits u natuurlijk wel de juiste verzekeringen hebt afgesloten en de lekkages niet voorkomen had kunnen worden. Stel bijvoorbeeld dat een waterleiding is gesprongen die al lang vervangen had moeten worden of een daklekkage is ontstaan doordat de houten dakconstructie al lange tijd verrot was, dan kan het verhalen van de schadekosten op de verzekering nog weleens moeilijk worden.

Opstal- en inboedelverzekering

De twee verzekeringen die u moet afsluiten zijn een opstalverzekering en inboedelverzekering. Hiermee is alle schade die kan ontstaan als gevolg van een waterlekkage mee gedekt. Hoewel ze vaak samen worden genoemd, hebben ze verschillende doelen en dekkingen.

Een inboedelverzekering heeft betrekking op de verzekerde goederen en persoonlijke eigendommen binnen een woning. Dit omvat meubels, apparaten, elektronica, kleding, sieraden en andere waardevolle bezittingen. Als het gaat om waterschade, dekt een inboedelverzekering doorgaans schade aan deze items als gevolg van lekkende leidingen, overstromingen of andere watergerelateerde incidenten. Stel je voor dat er bijvoorbeeld een lek in je dak is ontstaan en er water door het plafond sijpelt, waardoor je elektronica of meubels beschadigd raken. In dat geval kan je inboedelverzekering je helpen bij het vergoeden van de kosten voor reparatie of vervanging.

Aan de andere kant is een opstalverzekering gericht op de structuur van het huis zelf, inclusief de muren, het dak, de vloeren en andere permanente onderdelen. Bij waterschade dekt een opstalverzekering meestal de kosten van reparatie aan deze structurele elementen. Bijvoorbeeld, als er een overstroming optreedt en het water het metselwerk van je huis beschadigt, zou je opstalverzekering je in staat stellen om de kosten van het herstellen van de muren te vergoeden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de dekking van zowel inboedel- als opstalverzekeringen kan variëren, afhankelijk van het specifieke verzekeringsplan en de polisvoorwaarden die je hebt gekozen. Het is verstandig om de polisvoorwaarden van je verzekering te raadplegen of contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij om volledig inzicht te krijgen in welke waterschadespecifieke situaties gedekt zijn.

Het is ook belangrijk om op te merken dat sommige vormen van waterschade mogelijk niet standaard gedekt zijn door een inboedel- of opstalverzekering. Bijvoorbeeld overstromingen als gevolg van natuurlijke oorzaken, zoals zware regenval of rivieroverstromingen, worden vaak niet gedekt door reguliere verzekeringen. Voor dergelijke gevallen kan het nodig zijn om een aanvullende overstromingsverzekering af te sluiten.

Om de juiste bescherming te garanderen, is het altijd verstandig om te overleggen met een verzekeringsadviseur die je kan helpen bij het begrijpen van de dekkingen en uitsluitingen van je specifieke inboedel- en opstalverzekeringen. Zo kun je ervoor zorgen dat je goed beschermd bent tegen waterschade en andere onverwachte gebeurtenissen.

Schade repareren door loodgieter

Na het ontdekken van een lekkage schakelt u natuurlijk de loodgieter in om deze te repareren. Als het lekkende water echter ook voor schade heeft gezorgd dan moet u wellicht iets afwijken van deze standaard handelswijze. Bij lichte schade die u op een verzekering wilt verhalen, volstaat het om een aantal foto’s te nemen van de schade en de lekkage die deze veroorzaakt heeft. Dit kunt u later gebruiken bij het invullen van het schadeformulier. Is de schade erg groot en verwacht u dat deze in de duizenden euro’s loopt om te repareren. Dan neemt u eerst contact op met de verzekering. Dit zal dan namelijk eerst een schade-expert langs laten komen voordat u via www.loodgietersdelft.nl contact opneemt met een ervaren loodgieter.

Waarom kiest u voor ons?

Wij gebruiken hoogwaardige materialen
Altijd bereikbaar, ook voor spoed
Transparante service en goed advies
Professionele inbraakpreventie

Lees ook eens:

Call Now Button