skip to Main Content
24/7 bereikbaar Professionele dienstverlening Lekkages Dakbedekking Spoeddienst  

Wanneer dekt een verzekering waterschade?

  • 17 november 2017

Schade door vuur en water zijn de twee grootste vrezen van een huiseigenaar. De vernietigende schade die een woningbrand aan kan richten is algemeen bekend. Niet iedereen beseft zich echter ook dat waterschade je huis en eigendommen onherstelbaar kan beschadigen. Indien in huis een lekkage ontstaat dan kan het repareren van de schade, die hiermee gepaard gaat, zeer hoge kosten met zich meebrengen. Als je slim bent als huiseigenaar dan verzeker je jezelf tegen dit soort onfortuinlijke voorvallen. Je moet dan nog wel weten wanneer een verzekering waterschade dekt.

Waterlekkage niet door eigen schuld

Waterschade veroorzaakt door een lekkage wordt normaal gesproken gewoon door de verzekering gedekt. Mits je natuurlijk wel de juiste verzekeringen hebt afgesloten en de lekkages niet voorkomen had kunnen worden. Stel bijvoorbeeld dat een waterleiding is gesprongen die al lang vervangen had moeten worden of een daklekkage is ontstaan doordat de houten dakconstructie al lange tijd verrot was, dan kan het verhalen van de schadekosten op de verzekering nog weleens moeilijk worden.

Opstal- en inboedelverzekering

De twee verzekeringen die je moet afsluiten zijn een opstalverzekering en inboedelverzekering. Hiermee is alle schade die kan ontstaan als gevolg van een waterlekkage mee gedekt. De opstalverzekering dekt alle schade die is ontstaan aan de woning zelf. Muren die zwaar zijn aangetast door lekkend water of een dakconstructie die onherstelbaar beschadigd is geraakt. Deze waterschade is vaak het duurste om te repareren. De inboedelverzekering dekt uiteraard de schade aan de inboedel. Dit bedrag kan ook zeer snel oplopen.

Schade repareren door loodgieter

Na het ontdekken van een lekkage schakel je natuurlijk de loodgieter in om deze te repareren. Als het lekkende water echter ook voor schade heeft gezorgd dan moet je wellicht iets afwijken van deze standaard handelswijze. Bij lichte schade die je op een verzekering wilt verhalen, volstaat het om een aantal foto’s te nemen van de schade en de lekkage die deze veroorzaakt heeft. Dit kan je later gebruiken bij het invullen van het schadeformulier. Is de schade erg groot en verwacht je dat deze in de duizenden euro’s loopt om te repareren. Dan neem je eerst contact op met de verzekering. Dit zal dan namelijk eerst een schade-expert langs laten komen voordat je via www.loodgietersdelft.nl contact opneemt met een ervaren loodgieter.

Lekkage Loodgieters Delft

Ernstige lekkage in huis: help!

  • 15 november 2017

Een lekkage vormt voor veel woningbezitters een van de grootste ergernissen. Dit is niet voor niets, want als gevolg van de lekkage kan er een nare waterschade aan uw woning ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan houtrot in de houten balken onder uw dakbedekking, schimmel- en zwamvorming op uw muren en plafonds, enzovoorts. Dit maakt het erg belangrijk om de lekkage tijdig op te lossen. Des te sneller de lekkage verholpen wordt, des te kleiner is ook de kans op een blijvende waterschade aan uw woning. Voor het oplossen van een ernstige lekkage in Delft, kunt u bij onze loodgieters terecht. Wij beschikken over de benodigde ervaring en hulpmiddelen om een lekkage snel en vakkundig voor u op te kunnen lossen.

Bron van een ernstige lekkage vinden

Om een lekkage op te kunnen lossen zult u allereerst op zoek moeten gaan naar de bron van de lekkage. Vaak blijkt het behoorlijk lastig te zijn om de lekkagebron te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage rond de leidingen tussen uw muren, of een lekkage bij de afvoer achter het muurtje van uw toilet. Onze loodgieters hebben verschillende hulpmiddelen tot hun beschikking, waarmee het opsporen van dergelijke bronnen relatief eenvoudig is. Zo kunnen we direct voor een passende oplossing zorgen en heeft u zelf geen omkijken meer naar het oplossen van uw lekkage in huis.

Waterschade aan uw woning herstellen

Mocht u de lekkage pas hebben opgemerkt op het moment dat de waterschade aan uw woning al ontstaan was, dan dient u ook voor het herstel van de waterschade te zorgen. Dit begint bij het verlagen van de luchtvochtigheid in uw woning. Wanneer u de waterschade zou herstellen zonder de luchtvochtigheid te hebben verlaagd, dan zou dit ertoe leiden dat u al snel met nieuwe waterschade te maken krijgt. Iets wat u wilt voorkomen!

Tip: maak gebruik van een hygrometer in uw woning om te meten of de luchtvochtigheid in huis daadwerkelijk verlaagd is.

Waterschade als gevolg van lekkage repareren

  • 7 augustus 2017

Heeft u als gevolg van hevige regenval of een lekkage aan uw waterleiding te maken met waterschade? Dan wilt u dit waarschijnlijk zo snel mogelijk repareren. Wanneer het water niet veel schade heeft aangericht, kost dit meestal maar weinig tijd en moeite. Maar het probleem is dat een lekkage vaak veel schade veroorzaakt. Indien u te maken heeft gehad met een lekkage, is het zaak het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Alleen dan kunt u de kosten die gepaard gaan met het repareren van de schade nog enigszins beperken. Veel mensen weten echter niet hoe zij in dit geval moeten handelen. Wij leggen u in onderstaande tekst uit hoe u waterschade als gevolg van een lekkage kunt repareren.

Pak het probleem direct aan

Veel mensen zijn geneigd om niet direct op te treden wanneer zij te maken hebben met een kleine lekkage. Indien het water slechts in kleine hoeveelheden uit de waterleiding drupt, wordt vaak gedacht dat het niet zo erg is. Dit is echter niet het geval. Wanneer u namelijk niets doet aan deze lekkage, zult u zien dat er vroeg of laat behoorlijk wat waterschade kan ontstaan. Wanneer u te maken heeft met een lekkage, is het dan ook zaak om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Heeft u hier ervaring mee? Dan kunt u dit prima zelf doen. Indien dit niet het geval is, doet u er goed aan een loodgieter in te schakelen.

Waterschade als gevolg van hevige regenval

Naast een lekkende waterleiding kan er natuurlijk ook waterschade ontstaan als gevolg van hevige regenval. Wanneer het water niet allemaal afgevoerd kan worden door de hemelwaterafvoer, gaat het vaak een andere uitweg zoeken. Grote kans dat het water hierdoor uw woning binnen komt. Is dit inderdaad het geval, dan kunt u de waterschade mogelijk beperken. Zorg dat u het water opvangt met bakken of emmers. Is dit niet mogelijk? Zorg er dan voor dat het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt naar buiten of dicht de lekkage. Heeft dit geen effect? Schakel dan een loodgieter in om het lek te dichten. Op deze manier beperkt u de waterschade, waardoor het repareren vaak nog betaalbaar blijft.

Back To Top