skip to Main Content
24/7 bereikbaar Professionele dienstverlening Lekkages Dakbedekking Spoeddienst  

Wat weet u al over de circulatiepomp in huis?

  • 9 januari 2019

Het cv-circuit binnen uw woning zorgt voor het opwarmen van uw ruimtes. Zeker in de winter is het heerlijk om in een warm huis thuis te komen! Een dergelijk cv-circuit bestaat uit verschillende componenten. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de cv-ketel, maar ook aan een circulatiepomp en een expansievat. Wat weet u al over de circulatiepomp? In dit artikel vertelt onze loodgieter u hier meer over.

Voor alle componenten van het cv-circuit geldt dat het regelmatig laten onderhouden hiervan essentieel is. Op deze manier gaat u storingen in de cv-ketel tegen. Onze loodgieters raden woningbezitters aan, om dit onderhoud zeker eens per twee of drie jaar uit te laten voeren.

Positie van de circulatiepomp in het cv-circuit

De circulatiepomp is binnen het cv-circuit aangesloten op de cv-ketel en het expansievat. In de cv-ketel wordt het water verwarmd, waarna de circulatiepomp het hete water door de leidingen pompt. Op het moment dat het water bij de radiatoren aankomt, wordt er warmte afgestaan aan de lucht in de ruimtes van uw woning. Zo zult u het al snel lekker warm hebben! Ook het expansievat heeft een belangrijke rol bij het verwarmen van een woning. Het expansievat zorgt er namelijk voor, dat de druk op leidingen niet te groot wordt. Het verwarmen en rondpompen van het water kan de druk laten toenemen.

Automatische werking van de circulatiepomp

Iedere woning is uitgevoerd met een thermostaat. De thermostaat meet hoe warm het in uw huis is en vergelijkt de gevonden temperatuur met de door uzelf ingestelde doeltemperatuur. Op basis van deze vergelijking kan de circulatiepomp automatisch worden ingeschakeld. Dit is het geval als de temperatuur te laag is. Wanneer het rondpompen van heet water de temperatuur voldoende heeft laten stijgen, zal de circulatiepomp ook weer automatisch uitgeschakeld worden.

Rendement van circulatiepompen vergelijken

Bij het vervangen van een bestaande circulatiepomp of het toevoegen van een nieuw model, is het belangrijk om op het rendement hiervan te letten. Een circulatiepomp is een van de grootste stroomverbruikers binnen woningen. Soms neemt een circulatiepomp wel 10% van uw totale energieverbruik in beslag op jaarbasis. Reden genoeg om een iets duurder model met een hoger rendement te overwegen. De extra investering zult u in de komende jaren terugverdienen, door uw besparing op de energiekosten.

Tip: het vergelijken van circulatiepompen is in het bijzonder interessant voor woningen met vloerverwarming. Voor vloerverwarming moet vaak een extra circulatiepomp worden geplaatst.

CV-ketel Bijvullen

Stappenplan voor het bijvullen van uw cv-ketel

  • 4 juli 2018

De meeste Nederlanders zijn niet anders gewend dan dat het warme water net zo hard als het koude water uit de kraan stroomt. Dit is meestal ook het geval, maar dit gaat niet altijd op. Komt er bij u ook een zachte straal warm water uit de kraan? Dan zorgt dat vast en zeker voor irritaties. De zachte waterstraal wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een te lage druk in uw cv-ketel. Om dit probleem te verhelpen, moet u uw cv-ketel bijvullen. Wij vertellen u hier stap voor stap hoe u uw cv-ketel bijvult.

1) Zet de ketel uit

Voordat u kunt beginnen met de cv-ketel bijvullen, moet u de ketel eerst uitschakelen. Dit kunt u het beste doen door de stekker eruit te halen. Begin vervolgens niet direct met het bijvullen van de ketel, maar laat deze eerst minimaal een halfuurtje afkoelen.

2) Slang aansluiten

Om de cv-ketel bij te vullen, gebruikt u een slang. Sluit het ene uiteinde eerst aan op de kraan en laat het andere uiteinde in de emmer hangen. Draai de kraan vervolgens open. Stroomt het water in de emmer? Dan draait u de kraan weer dicht. Zorg ervoor dat er water in de slang blijft zitten. Zo voorkomt u dat er straks lucht in uw installatie komt. Sluit het andere uiteinde van de met water gevulde slang nu aan op het kraantje van uw cv-ketel.

3) Beide kranen openen

Heeft u de beide uiteindes van de slang aangesloten? Dan kunt u beginnen met de cv-ketel bijvullen. Draai altijd eerst de waterkraan van de cv-ketel open en dan pas de waterkraan. Op deze manier stroomt het water rechtstreeks uw ketel binnen. Loop vervolgens niet weg bij de ketel, maar blijf de meter in de gaten houden. Zodra de meter de 2 bar bereikt heeft, is het cv-ketel bijvullen gelukt.

4) De ketel weer inschakelen

Zodra uw cv-ketel de juiste druk bereikt heeft, kunt u de laatste werkzaamheden verrichten. Koppel de slang niet maar zo los, maar draai eerst de waterkraan dicht. Draai vervolgens ook het waterkraantje van uw cv-ketel dicht. Vervolgens kunt u de slang verwijderen. Gelukt? Schakel de cv-ketel dan weer in. Als het goed is, heeft het cv-ketel bijvullen ertoe geleid dat het warme water weer normaal uit uw kraan stroomt.

5) Loodgieter inschakelen

Stroomt het warme water nog steeds heel zachtjes uit uw kraan? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand met uw ketel. Schakel in dat geval een loodgieter in. Een loodgieter kan niet alleen uw cv-ketel bijvullen, maar ook een storing verhelpen. Met behulp van een loodgieter weet u zeker dat uw ketel straks weer naar behoren werkt.

Waarom is het verstandig om uw cv-ketel regelmatig te laten onderhouden?

  • 26 september 2017

Een cv-ketel regelmatig laten onderhouden is een slim idee. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het niet alleen verstandig is maar ook essentieel. Met het onderhoud van de cv-ketel door een loodgieter verzekert u zichzelf er namelijk van dat het goed gesteld is met de veiligheid. Dit is natuurlijk essentieel omdat in een cv-ketel gasverbranding plaatsvindt. Indien dit niet op een veilige manier gebeurt dan loopt u hiermee het risico dat een woningbrand uitbreekt. Uw cv-ketel regelmatig laten onderhouden is ook verstandig omdat u hiermee kosten kunt besparen.

Cv-ketel optimaal laten functioneren

Een reden waarom regelmatig onderhoud door een loodgieter verstandig is, is dat u hiermee de cv-ketel optimaal laat functioneren. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt het waterniveau in de ketel tot het ideale niveau aangevuld waardoor het water uit de kraan en de verwarming sneller warm zullen worden. Ook zal de loodgieter controleren of er wel volledige verbranding in de ketel plaatsvindt. Dit is niet alleen om de veiligheid te garanderen, maar ook om de ketel zo weinig mogelijk gas te laten verbranden. Een optimale verbranding zorgt voor een snelle verwarming van de woning en een lagere energierekening.

Levensduur verlengen met onderhoud

We hebben nu al laten weten dat regelmatig onderhoud van een cv-ketel belangrijk is voor de veiligheid, het snel verwarmen en laag energieverbruik van een woning. Er is echter nog een reden waarom de loodgieter zeker een keer per jaar langs zou moeten komen voor cv-ketelonderhoud. Dit is namelijk het verlengen van de levensduur. Met regelmatig onderhoud zorgt u ervoor dat de cv-ketel langer meegaat. Het optimaal blijven functioneren kan meerdere jaren aan de levensduur van het apparaat toevoegen. Onderdelen hoeven minder snel vervangen te worden. Alles bij elkaar zorgt dit opnieuw voor een besparing van geld.

Back To Top